Stan Kenton, June Christy, The Four Freshmen Vinyl 12"
  • Stan Kenton, June Christy, The Four Freshmen Vinyl 12"