Stan Kenton / June Christy / The Four Freshmen Vinyl 12"
  • Stan Kenton / June Christy / The Four Freshmen Vinyl 12"